der -->

4.Sınıf Fen Bilgisi Işık ve Ses-1

4.Sınıf Fen Bilgisi Işık ve Ses-1Bu Test 44 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.

1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez?
buzlu cam
demir levha
ince kağıt
su
Bilmiyorum

2. Aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?
Işığın gökyüzüne yöneltilmesi
Reklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman ayarlayıcılarla geceyarısından sonra kapatmak gerekir
Sokakaydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdır
Gündüz lambaların yakılması
Bilmiyorum

3. 1-Hangisi doğal ışık kaynağıdır?
ateş böceği
mum
el feneri
ay
Bilmiyorum

4. Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?
Ay
fener
Güneş
ampul
Bilmiyorum

5. aşağıdalerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir?
mum
gaz lambası
ateş
ampül
Bilmiyorum

6. Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?
El feneri
Mum
Güneş
Tasarruf ampulü
Bilmiyorum

7. Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?
zil sesi
arı sesi
su sesi
motor sesi
Bilmiyorum

8. aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
Lamba
mum
şimşek
ampül
Bilmiyorum

9. aşağıdakilerden hangisi sesi iyi ileten maddelerden değildir?
taş
tahta
yün
beton
Bilmiyorum

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Işık ve ses bir enerji türüdür.
Mum yapay ışık kaynağıdır.
Titreşen her cisim ses üretir?
Ayna bir ışık kaynağıdır.
Bilmiyorum

11. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin nedenlerinden biri olabilir?
radyonun sesini sonuna kadar açmak.
kulaklarımız sağır olabilir.
Sinirlerimiz bozulabilir.
Dikkatimiz bozulabilir.
Bilmiyorum

12. çok aydınlatılmış ortamlar kirliliğe neden olur.bu kirliliğin adı nedir?
gürültü kirliliği
ışık kirliliği
hava kirliliği
çevre kirliliği
Bilmiyorum

13. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
kapı sesi
Telefon sesi
Derenin su sesi
Keman sesi
Bilmiyorum

14. 2- Hangisi doğal ses kaynağıdır? a-b-c-l d-
araba kornası
yıldırım sesi
zil
alarm
Bilmiyorum

15. Sesin oluşması için aşağıdakilerin hangisi gereklidir?
hava
kulak
zar
titreşim
Bilmiyorum

16. - Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?
- Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Parlak ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
Sönük ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
Sönük ışık yaymalı ve tasarruflu olmalı.
Bilmiyorum

17. I-hoparlör II-ampul III-megafon IV-el feneri Yukarıda verilen maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?
I-II
III-IV
I-III
I-IV
Bilmiyorum

18. I-hoparlör II-ampul III-megafon IV-el feneri Yukarıda verilen maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?
I-II
III-IV
I-III
I-IV
Bilmiyorum

19. aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?
zil sesi
arı sesi
su sesi
motor sesi
Bilmiyorum

20. Aşağıdakilerden hangisi canlılık özelliğidir?
yer değiştirme
hareket etme
solunum yapma
boşaltım yapma
Bilmiyorum

21. 3-İlk insanlar aydınlatmada hangisini kullanmamışlardır?
floresan
meşale
ateş
çıra
Bilmiyorum

22. İnsanı rahatsız eden,kulağı olumsuz yönde etkileyen seslere ne denir?
gürültü
yüksek ses
kalın ses
şiddetli ses
Bilmiyorum

23. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?
Ses üreten teknolojik ürünleri kullanmamalıyız.
Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen malzemeler kullanılmalı.
Otomobil kullanımını azaltıcı önlemler alınmalı
YÜksek seste müzik dinlenmemeli.
Bilmiyorum

24. aşağıdakilerden hangisi doğal bir sestir?
gök gürültüsü
motor gürültüsü
uçak gürültüsü
korna gürültüsü
Bilmiyorum

25. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları ne yardımdıyla görürüz?
mikroskop
su
lam
lamel
Bilmiyorum

26. Verilen ışık kaynakarından hangisi diğerlerine göre farklıdır?
yıldız
Güneş
ateş böceği
floresan
Bilmiyorum

27. Aşağıda verilen maddelerden hangisi ışık kaynağıdır:
Ay
Dünya
Göz
mum
Bilmiyorum

28. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
ışık bir enerji çeşididiir.
ışık boşlukta yayılmaz.
ışık oladan göremeyiz.
ışık madde değildir.
Bilmiyorum

29. "Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması .................dir." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
Işık kirliliği
Ses kirliliği
Su kirliliği
Hava kirliliği
Bilmiyorum

30. 10- I. Ay II. Güneş III. Ayna IV. Yıldız Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağıdır?
I-II
II, IV
I, IV
II, III
Bilmiyorum

31. 1.Ampulü bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Graham Bell
Thomas Edison
Galileo
Newton
Bilmiyorum

32. "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
ısı
ışık
ses
enerji
Bilmiyorum

33. 11- I. Ses oluşması için maddelerin titreşmesi gerekir. II. Şiddetli ve düzensiz ses insan sağlığına zarar verir. Yukarıda verilen sesle ilgili bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Yalnız I doğru
Yalnız II doğru
Her ikiside doğru
Her ikisi de yanlış
Bilmiyorum

34. 2.Aşağıdakilerden hangisi etrafımızı aydınlatır ve görmemizi sağlar?
Ay
Işık kaynakları
Ses kaynakları
Gök taşları
Bilmiyorum

35. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir?
Gök gürültüsü
Kuş sesi
İnsan sesi
Araba kornası
Bilmiyorum

36. 12- Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi iletişim amöaçlı kullanılamaz?
teyp
televizyon
telsis
radyo
Bilmiyorum

37. 3. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
şimşek
güneş
yıldız
gaz lambası
Bilmiyorum

38. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ses üreten cisimler titreşir.
Güneş yapay,mum doğal ışık kaynağıdır.
Ampulü Edison bulmamıştır.
Ayna bir ışık kaynağıdır.
Bilmiyorum

39. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırır?
Ampul
Ayna
Hoparlör
Floresan
Bilmiyorum

40. Aşağıda ışıkla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Işık olmadan görebiliriz.
Ay bir ışık kaynağıdır.
Hava kirliliği gibi ışık kirliliği de vardır.
Işık bir enerji türü değildir.
Bilmiyorum

41. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
ateşböceği
güneş
ay
ampul
Bilmiyorum

42. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji türüdür?
ışık
hesap makinesi
kalem
silgi
Bilmiyorum

43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Ampul doğal ışık kaynağıdır
Titreşen her cisim ses üretir
Ayna bir ışık kaynağıdır
Ses bir enerji türü değildir
Bilmiyorum

44. Aşağıdaki ışık kaynaklarından bir grup oluşturacak olursak hangisi bu grubun dışında kalır?
ateş
ateşböceği
yıldız
Güneş
Bilmiyorum

http://suluova.meb.gov.tr/online_test/4.sinif/Yazdir.asp?Tst_ID=38 değerlendirmek için buraya gidiniz...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !