DOĞAL UNSURLAR
DOĞAL UNSURLAR

Günlük yaşantısında insan, çevresindeki doğal unsurlarla sürekli etkileşim hâlindedir. Sıcaklık, yağmur, rüzgâr gibi iklim elemanları ile dağ, ova, mağara gibi yer şekilleri doğal unsurlardan bazılarıdır.

Dünya üzerinde doğal unsurların dağılışının farklılık göstermesi insanların barınma, beslenme ve giyinme gibi temel ihtiyaçlarında farklılığa neden olmuştur. Hatta, insanların karakterleri ve vücut yapıları üzerinde de doğal unsurların etkisi büyüktür. Örneğin, dört mevsimin belirgin olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan insanlarla, sürekli aynı iklim koşullarının görüldüğü yerlerde yaşayan insanların karakter ve yaşam tarzları farklılık göstermektedir.

Yeryüzünde değişik coğrafyalarda konut tiplerinin ve konut yapı malzemelerinin farklı olmasını doğal çevrenin insan yaşamına etkisiyle açıklayabiliriz. Örneğin, orman zenginliğinin fazla olduğu bölgelerde konut yapımında çoğunlukla ahşap malzeme kullanılırken, kurak ve yarı kurak iklim koşullarının görüldüğü bölgelerde kerpiçten yapılmış evler daha yaygındır. Yine kış mevsiminde kar yağışının fazla olduğu bölgelerde evlerin çatılarının sağlam ve dik yapılması da doğal çevre ile ilgilidir. insanların yetiştirdiği ürünler, hayvancılık faaliyetleri, ekonomik uğraşları hep doğal çevrenin etkisiyle şekillenmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !