FEN VE TEKNOLOJİ3. yazılı soruları

FEN VE TEKNOLOJİ3. yazılı soruları
ADI SOYADI:                                   
     
NUMARA:

4-A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI

A.Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (Her
soru 3 puandır.)

1- (     )Eriyen maddeler eski haline dönemez.

2- (     ) Termometre ile ısıyı ölçeriz.

3- (     ) Gül doğal maddedir.

4- (     )Birden çok saf maddenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan maddelere karışım
denir.

5- (     )Kendinden başka maddelere katılmamış olan maddeler saf madde olarak
nitelendirilir.

B. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (Her soru 3 puan.)

1- Isı bazı maddelerde kalıcı değişikliklere neden olur. Isının maddelerde oluşturduğu bu
etkiye .............denir.

2- Sıcaklık ................ ile ölçülür.

3-Pamuktan elde edilen pamuk ipliği ve iplikten üretilen kumaş.............. maddedir.

4-İnsan vücudunun üçte ikisi..................dur.

5- ...........................içindeki maddeler özelliklerini korurlar.


C. Aşağıdaki testteki doğru cevabı işaretleyiniz.(Her soru 5 puan.)

1- Maddelerin bir ürün veya mal oluşturmadan önceki işlenmemiş haline ne denir?
a.yapay madde          b.ham madde          c.ara madde     
          d.son ürün

2-Ülkemizin doğal güzelliklerinden olan peri bacaları nerede yer alır?
a.Artvin          b. İstanbul               c. Ürgüp-Göreme     d.Ankara-
Haymana

3-Katı halde bulunan buz ısıtıldığında sıvı haline geçer. Bu olaya ne denir?
a.bozunma          b.sıcaklık               c.termometre          
     d. erime

4- Aşağıdakilerden hangisi yapay maddedir?
a.elma          b.plastik gül               c.gül          
     d. süt

5-Çayın içinde şekerin ve suyun içinde tuzun gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler
halinde dağılarak, homojen bir karışım oluşturması olayına çözünme denir. Burada elde
edilen karışıma ne denir?
a.çözelti     b. buharlaşma               c. erime          d. çözünme


6. Buzdolabına konan suyun katı hale geçmesine ne denir?
a.donma          b.erime                c.bozunma          d. Buharlaşma

7. Aşağıdaki seçeneklerde verilen maddelerden hangisi doğal maddedir?
a.beton               b.kurşun kalem          c.kaynak suyu     
     d.silgi

8.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir?
a.Şekerin çayın içine atılıp karıştırılması
b.Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması
c.Mumun bir kaba konulup ısıtılması
d.Sütün içine kahve konulup karıştırılması

D. Aşağıdaki soruları altlarındaki boşluklara cevaplayınız. (Her soru 10 puandır.)

1-Çözünme nedir? Bir örnekle açıklayınız.

2-Sıvı halde bulunan suyu katı veya gaz haline nasıl getirebilirsiniz? Açıklayınız.

3-Karışımlar bildiğiniz hangi yöntemlerle saf maddelerine ayrılır? Üç tane örnek veriniz.Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !