“GEZEGENİMİZ DÜNYA “ ETKİNLİK SAYFASI

“GEZEGENİMİZ DÜNYA “ ETKİNLİK SAYFASI

A. Aşağıdaki tümceleri tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.
ateş küre ( magma) - sularla, karalarla - küre  - hava küre (atmosfer) – artar - kayaçların – erozyon- ağır – mineral - yuvarlak – taş küre ( litosfer) - basık, şişkincedir – ağır küre                ( barisfer) -  beş – su küre ( hidrosfer) – maden -  hava küre, taş küre – deprem -  ağaçlandırma - azot, oksijen – kayaç -  suyun, rüzgârın, ısının, canlıların – kıta

1. Dünya’mız  bir …………….…… şeklindedir.

2. Dünya’mızın kutuplar kısmı ………………….., Ekvator kısmı ise biraz ……………………… ….. .

3. Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra bacası, sonrada geminin tamamı görünür. Bu durum bize Dünya’mızın … ………………….………….. olduğunu gösterir.

4. Dünya’mızın dörtte üçü …………………..…., dörtte biri ……………………….…. kaplıdır.

5. Dünya’mız dıştan merkeze doğru…………… katmandan oluşmuştur.

6. Dünya’yı en dıştan kaplayan, onunla birlikte hareket eden ve gazlardan oluşan  katmana ………………….. …………………. ….. denir.

7. Yeryüzünün; okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları   ile kaplı katmanına  ………………..…

……………………… …. denir.

8. Yerkabuğunun taş, toprak ve kayalardan oluşan üzerinde canlıların yaşadığı katmanına …………………. ………………….. ….  denir.

9. Yerkabuğunun altında bulunan  katmana ……………………………………………..…katmanı denir.

10. Dünya’mızın merkezini oluşturan en iç, en kalın ve en sıcak katmana …………………………………denir.

10. Dünya’mızın en dışta bulunan katmanları ………………………. ..ve … ……………………...dir.

11. Hava küreyi oluşturan havanın; yüzde yetmiş biri … ………………. yüzde yirmi biri ………………..dir.

12. Yerkabuğunu oluşturan kaya ve taşlara ……………….. denir.

13. Ekonomik değeri olan  kayaç ve minerallere …………………....denir.

14. Toprak ………………………………parçalanması sonucu oluşmuştur.

15. Kayaçlar ………….……, ……………………, ………..…….. ve ………………..… etkisiyle parçalanırlar.

16. Toprağın üst tabakasının rüzgâr ve yağmur gibi nedenlerle yer değiştirmesine ………………………denir.

17. Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına ……………………..…denir.

18. Erozyonu önlemek için en etkili yol ……………………………..….çalışmaları yapmaktır.

19. Dünya’mızın en sıcak katmanı …………………………..küredir.

20. Yerkabuğunun derinlerine inildikçe sıcaklık ……………………...

21. Doğada bulunan kristal yapılı maddelere …………………………..…denir.

22. Yerkabuğundaki, kırılma, kayma, çökme ve içten itmelerle meydana gelen sarsıntılar ……………… denir.

 

 

YANITLAR

 

1. Dünya’mız  bir …KÜRE…… şeklindedir.

2. Dünya’mızın kutuplar kısmı …BASIK….., Ekvator kısmı ise biraz …..ŞİŞKİNCEDİR …..

3. Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra bacası, sonrada geminin tamamı görünür. Bu durum bize Dünya’mızın … …YUVARLAK………….. olduğunu gösterir.

4. Dünya’mızın dörtte üçü ….SULARLA…., dörtte biri ….KARALARLA…. kaplıdır.

5. Dünya’mız dıştan merkeze doğru…BEŞ…… katmandan oluşmuştur.

6. Dünya’yı en dıştan kaplayan, onunla birlikte hareket eden ve gazlardan oluşan  katmana …..HAVA KÜRE (ATMOSFER) ….. denir.

7. Yeryüzünün; okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları   ile kaplı katmanına  …..SUKÜRE …

( HİDROSFER) …. denir.

8. Yerkabuğunun taş, toprak ve kayalardan oluşan üzerinde canlıların yaşadığı katmanına ….TAŞ.KÜRE.( LİTOSFER) …. denir.

9. Yerkabuğunun altında bulunan  katmana …ATEŞ KÜRE ( MAGMA)…katmanı denir.

10. Dünya’mızın merkezini oluşturan en iç, en kalın ve en sıcak katmana …AĞIR..KÜRE..( BARİSFER).. denir.

10. Dünya’mızın en dışta bulunan katmanları ….HAVA KÜRE ..ve … TAŞ KÜRE.dir.

11. Hava küreyi oluşturan havanın; yüzde yetmiş biri … AZOT… yüzde yirmi biri …OKSİJENdir.

12. Yerkabuğunu oluşturan kaya ve taşlara ….KAYAÇ… denir.

13. Ekonomik değeri olan  kayaç ve minerallere …MADEN..denir.

14. Toprak …KAYAÇLARIN…parçalanması sonucu oluşmuştur.

15. Kayaçlar …SUYUN,..RÜZGÂRIN,..ISININ.. ve ..CANLILARIN… etkisiyle parçalanırlar.

16. Toprağın üst tabakasının rüzgâr ve yağmur gibi nedenlerle yer değiştirmesine ..EROZYON…denir.

17. Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına …KITA…denir.

18. Erozyonu önlemek için en etkili yol …AĞAÇLANDIRMA….çalışmaları yapmaktır.

19. Dünya’mızın en sıcak katmanı ….AĞIR..küredir.

20. Yerkabuğunun derinlerine inildikçe sıcaklık …..ARTAR.

21. Doğada bulunan kristal yapılı maddelere …MİNERAL…denir.

22. Yerkabuğundaki, kırılma, kayma, çökme ve içten itmelerle meydana gelen sarsıntılar …DEPREM… denir.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !