der -->

GEZEGENİMİZ DÜNYA

GEZEGENİMİZ DÜNYA

DEĞERLENDİRME TESTİ

 

1. Dünya’mızın şekli hakkında geçmişte çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerden biri değildir?

            A) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzediği

            B) Dünya’mızın bir kutuya benzediği

            C) Dünya’mızın küre şekline benzediği

            D) Dünya’mızın bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak ileri sürülemez?

            A) Güneş’in doğudan doğup, batıdan batması

            B) Dünya üzerinde aynı yöne doğru gidildiğinde tekrar başlangıç noktasına gelmesi

            C) Dünya’mızın uzaydan çekilmiş fotoğrafları

            D) Ay tutulması sırasında Dünya’mızın gölgesinin Ay üzerindeki görüntüsü

 

3. Uzaktan gelen bir geminin dumanı,  bacası ve gövdesi aynı anda görünseydi, Dünya’mızın şekli hakkında aşağıdaki görüşlerden hangisi ileri sürülebilirdi?

            A) Yuvarlak olduğu                           B) Küre şeklinde olduğu                  

            C) Topa benzediği                             D) Düz olduğu

 

4. Dünyamız kaç katmandan oluşmaktadır?

            A) 5                            B) 4                             C) 3                            D) 2

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın en dıştaki katmanıdır?

            A) Ateş küre               B) Taşküre                  C) Hava küre              D) Su küre

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın gözlenemeyen katmanları arasında yer alır?

            A) Su Küre                 B) Ağır Küre              C) Hava Küre             D) Taş Küre

 

7. Dünya’mızı saran hava kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Hidrosfer               B) Barisfer                  C) Litosfer                  D) Atmosfer

 

8. Havada %21 oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Oksijen                  B) Hidrojen                C) Azot                      D) Karbondioksit

                       

9. Dünya’nın aşağıdaki katmanlarından hangisi, yer kabuğunun çatlaklarından ve zayıf noktalarından yeryüzüne çıkarak yanardağları oluşturur?

            A) Çekirdek katmanı                         B) Gaz katmanı

            C) Su katmanı                                    D) Magma katmanı

 

10. Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Atmosfer               B) Yer Küre               C) Taş Küre                D) Su küre

 

11. Dünya’mızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır?

            A) 1/4 karalar              B) 1/3 karalar                          C) 1/5 karalar                          D) 2/4 karalar 

                 3/4 sular                    2/3 sular                                   4/5 sular                                  2/4 sular

 

12. Dünya’mızın katmanlarından olan ateş küre ( magma) tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?

            A) Toprak                   B) Kayaç                    C) Kum                      D) lav

 

 

 

13. Kayaçları oluşturan küçük parçalara ne denir?

            A) maden                   B) kayaç                     C) mineral                   D) taş

 

14. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?

            A) Demir                    B) Bakır                      C) Elmas                     D) Çakıl

 

15. Ekonomik değeri olan kayaç ve  minerallere ne ad verilir?

            A) toprak                    B) maden                    C) tuz                         D) altın

 

16. Mineraller kayaçlara aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmaz?

            A) Renk                      B) Sertlik                    C) Parlaklık                D) tat

 

17. Minerallerin en serti ve ne yumuşağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

            A) elmas- talk(pudra)                                     B) elmas – cıva

            C) demir – şeker                                            D) çelik – pamuk

 

18. Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir?

               I. Isınma ve soğuma

               II. Akarsular ve rüzgâr

               III. Yer sarsıntıları

A) I                             B) I, II                                    C) II                           D) I, II, III

 

19. Aşağıdakilerden kaç tanesi yeryüzünün şeklini değiştiren etkenlerdendir?

            1. Volkanlar                           2. Yer sarsıntıları

            3. Buzullar                              4. Akarsular                            5. Rüzgâr

            A) 2                            B) 3                            C) 4                            D) 5

 

20. Toprağı erozyondan korumanın en etkili yolu, aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Rüzgârın estiği tarafa “rüzgâr setleri” yapmak

            B) Sulama işlerine önem vermek      

            C) Ekim alanlarını artırmak

            D) Ormanları çoğaltmak ve korumak

 

21. Aşağıdakilerden hangisi, rüzgârın etkisiyle meydan gelir?

                        1. Toprağın bir yerden başka bir yere taşınması

                        2. İrili ufaklı kum ve çakılların kayalara çarparak aşındırması

                        3. Kumların sürüklenerek başka bir yere yığılması

                        4. Toprak kaymaları

            A) 1, 2            B) 1, 2, 3                    C) 1, 3             D) 1, 2, 3, 4

 

22. Erozyonu önlemek için ülkemizde bazı kuruluşlar çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir?

            A) TEMA                               B)  Sağlık Bakanlığı

            C) AKUT                               D) Kızılay

 

23. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangilerinin kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesinde en etkili yoldur?

                        1. Rüzgâr enerjisi

                        2. Petrol

                        3. Güneş enerjisi

            A) 2                            B) 1, 2                        C) 1, 3                         D)  3

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !