Özel İsim-Cins İsim

Özel İsim-Cins İsim

Yapılarına Göre Kelime Çeşitleri
Sorular...


1.Aşağıdaki kelimelerden hangisi özel isimdir?

   a) Kalem       b) Silgi

   c) Ankara     d) Halı

 

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

a) Ben İstanbul&a gideceğim.

b) Yarın Ahmet bize gelecek.

c) Dünya Güneş&in etrafında döner.

d) Babam köpeğime pamuk ismini taktı.

 

3.Aşağıdaki kelimelerden hangisi cins isimdir?

   a) Defter       b) Mehmet

   c) Sinop        d) İngilizce

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a) Öğretmenimiz ingilizce konuşabiliyor.

b) Köpeğim karabaş yaralandı.

c) Yaz tatilinde Fransa&ya gideceğim.

d) Liseyi fatih lisesinde okuyacağım.

 

5.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Hayvanlara takılan isimler özel isimdir.

b) Özel isimler küçük harfle yazılır.

c) Kitap, gazete ve dergi isimleri özel isimdir.

d) Okul adları özel isimdir.

 

6.Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir?

   a) Kitap       b) Çanta

   c) Telefon       d) Mendiller

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel isim kullanılmamıştır?

a) Şu çantayı verir misin?

b) Biz Yeliz&i çağıracağız.

c) Dilekçeni Tüketiciyi Koruma Derneği&ne verir misin?

d) Afrika&da bir Türk gördüm.

 

8. Özel isimlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Özel isimler her zaman küçük harfle yazılır.

b) Özel isimler sadece cümle başında büyük harfle yazılır.

c) Özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazılır

d) Özel isimler sadece cümle içinde büyük harfle yazılır.

 

9.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) İstanbul Lisesi....Özel isim

b) Kastamonu.....Cins isim

c) Hürriyet Gazetesi.......Özel isim

d) Sandalye......Cins isim

 

10. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

   a) Top   b)Araba  c) Ev  d) Merkür

 

11. Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?

   a) Dolap     b) Türkiye

   c) Türkçe     d) Kemal

 

12.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Cins isimler cümlenin başında küçük harfle yazılır.

b) Özel isimler cümlenin içinde küçük harfle yazılır.

c) Cins isimler cümle içinde küçük harfle yazılır.

d) Cins isimler cümlenin her yerinde büyük harfle yazılır.

 

13.Aşağıda verilenlerden hangisi türemiş kelimedir?

   a) simit       b) postacı   

   c) su          d) masa

 

14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?

   a) demirci       b) kitaplık

   c) bilgisiz       d) defter

 

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelimedir?

   a) Biçerdöver       b) öğretmen

   c) tahta             d) radyo

16. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelime değildir?

   a) Çeyizlik       b) Kırıkkale

   c) Bilgisayar    d) Eskişehir

17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?

   a) Yazlık        b) Sözlük

   c) Okullar      d) kalemlik

18. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Eskici......türemiş kelime

b) Saatçi....türemiş kelime

c) Top.....basit kelime

d)Ayakkabı.......basit kelime

19.Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?

   a) kilim       b) yorgancı

   c) saz          d) Toz

20. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

   a)Dünya  b)Anahtar  c)Saz  d) TopYorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !