SOSYAL BİLGİLER performans ve proje ödevleri

SOSYAL BİLGİLER

 

PERFORMANS ÖDEVLERİ:

-Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?

-M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar

-Deprem bilgi posteri hazırlama

-Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma

-Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?

-Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.

-Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

 

PROJE ÇALIŞMALARI:

-Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.

-Yaşadığımız yerin tarihi,kültürel özellikleri,gelenek göreneklerini,oyun,müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !