türkçe kare bulmaca

Eş Anlam Bulmaca  Zıt Anlam Bulmaca  Kare Bulmaca 
İç İçe Bulmaca  Yazın Türü Bulmaca
TÜRKÇE KARE BULMACA

Soldan Sağa:
1- Bir iş, oluş veya hareket bildiren kelime – Vilayet 2-Bir sesli harf – Bir sayı 3- Şiirde dize sonlarındaki ses benzerliği 4- Bir harf – Çift, iki tane 5- Sıfat Fiil yapan bir ek – İşaret zamirlerinden biri 6-Sessiz harfle bitip sesli harfle başlayan iki kelimenin birleşikmiş gibi okunmasına verilen ad 7- Bir sessiz harf – Varlıkları karşılayan kelimeler 8- Kelimelerden oluşan ve bir yargı bildiren dil birlikleri – Bir sessiz harf. 9- Bir harf – Şart kipi eki – (Tersi) Bir sayı 10- Bir harf – En şerefli varlık…
Yukarıdan Aşağıya:
1- Gazetelerde yayınlanan günübirlik yazılara verilen ad – p,ç,t,k ünsüzlerinin yumuşamasıyla dönüştükleri sessizler 2- Bir sesli harf – Bir sesli harf – (Tersi) Akıl – Bir sesli harf 3- Bir harf – Belli eklerle fiil tabanlarından türeyen, isim, sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimeler 4-Fiil sözcüğünün son harfi – (Tersi) Bir bağlaç – Ormanların kralı 5- Beğenilecek nitelikleri taşıyan – Bir “Hırs” sözcüğünün son harfi 6- Aklının ve beynini iyi kullananlar için söylenir – (Tersi) Filleri olumsuz yapan ek – yaşanılan zaman 7- (Tersi) Vilayet – İşaret zamiri - Bitiş

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !